טיפולים משולבים

בנוסף, בחברותא, אנו מתייחסים לטיפולים הפרטניים ביחס לכוחו החברתי של הילד והמתבגר ויכולתם להיות בקבוצה. לכן, המודל המשולב הייחודי שלנו ימקם, פעמים רבות את הטיפול הפרטני בהתאם לכך:

טיפול פרה-קבוצתי 

לעיתים נקבל מטופל לחברותא אשר רוצה להיות בקבוצה טיפולית אף קיימים קשיים שונים אשר מונעים ממנו להיות חלק מהקבוצה. אנו מעוניינים בכניסה לקבוצה שהילד והקבוצה יוכלו להיתרם זה מזה. קושי כזה יכול להיות חרדה גדולה ממפגש חברתי אשר אינה מאפשרת מפגש חי עם חברי הקבוצה, קושי באינטראקציה משחקית עקב חשיבה קונקרטית, אירוע טראומטי שקרה לאחרונה. במקרים כאלו נציע לילד לעבור תהליך של טיפול פסיכולוגי פרטני עד אשר הוא יהיה מוכן להיכנס לקבוצה.

טיפול מקביל לקבוצה

לעתים, ילד נמצא בקבוצה טיפולית אך זקוק לטיפול פרטני מקביל כדי לעבוד על דברים הקשורים לקבוצה שאין הוא יכול לעשות אותם בתוך הקבוצה הטיפולית. דוגמא אחת יכולה להיות ילד עם לקות תקשורת אשר זקוק לטיפול קבוצתי כדי לשכלל את הבנתו המופשטת ולעבוד באופו התנהגותי וזהיר על סיטואציות מחיי הקבוצה ומחיי היום יום. ילד כזה יעבור תהליך פרטני במקביל לקבוצה עד להשגת המטרות.