טיפול דינמי (Dynamic Therapy)

אתם מכירים בוודאי את הביטוי "מים שקטים חודרים עמוק". מקורו של הביטוי הזה מגיע ממשפט לטיני המתייחס לאדם שאישיותו וחיצוניותו שקטה אבל הוא בעל אישיות חזקה ומורכבת, בעיקר מורכבת. המשפט מתייחס כמובן למים, שעל פניהם תמיד כפופים לשטח שבתוכם הם חיים אבל אם יתנו להם זמן הם יוכלו להיות יותר חזקים מהסלע וההר שלידם ולחדור לתוכם.

הטיפול הדינאמי מנסה לראות את האדם באופן שלם והוא עוסק במורכבות הנפש והיא אכן מורכבת… הכוחות הפסיכולוגים, המחשבות, הרגשות אשר משפיעים על ההתנהגות  והדפוסים אותם אנו יוצרים במפגש עם האחר באופן מודע ובעיקר באופן לא מודע. הקשר הטיפולי מאפשר, באופן מוגן ואינטימי, להבין אותם וליצור שינוי. הטיפול הדינאמי הוא לא רק בנראה לעין אלא בגורמים אשר יצרו את הקושי הגלוי, בין אם הוא חרדה, הימנעות, דיכאון ועוד. הטיפול מנסה לחקור דרך היחסים בין המטפל למטופל (Here and Now) ודרך מסע בזמן – בעבר ובעתיד את נפשו של המטופל ואת הכוחות שפועלים עליו.  הטיפול הדינאמי דורש זמן, סבלנות ורצון לצאת למסע משותף. כמו מים מול סלע….

רוב המטפלים בחברותא האם בעלי אמונה רבה בשיח הדינאמי כאבן דרך לכל קשר טיפולי ולמסגרת שבה יכולים לצמוח שיטות טיפול אחרות.