מידע מקצועי לטיפול הקבוצתי

טיפול קבוצתי פסיכודינאמי-התנהגותי לילדים ולנערים עם קשיים חברתיים -  רציונל תיאורטי     

הטיפול למעשה הוא בעל שלושה מרכיבים עם יחסי גומלין ביניהם:

קבוצות פסיכו דינאמיות-התנהגותיות בהנחיה כפולה לילדים עם קשיים במיומנויות חברתיות והסתגלותיות.

עבודה בית-ספרית הכוללת הדרכת מורים, קיום צוותים בין מקצועיים בשכיחות קבועה, תצפיות והדרכות והתחלקות במידע עם גורמים מלווים ותומכים (סייעות, רכזות, מתי"א, מרכזים טיפוליים וכדו').

הדרכות הורים המשלבות בין משוב עכשווי על קשיי הילדים כפי שהם נראים בקבוצה, קשיים ודילמות אשר ההורים מעלים ומידע חיוני מבית הספר (כנכתב בסעיף 2)

הקבוצות

קבוצות למיומנויות חברתיות הן כלי אשר שכיחותו הולכת וגוברת בשנים האחרונות. הקבוצות המוצעות כאן הינן קבוצות פסיכו דינאמיות – התנהגותיות בהנחיה כפולה, שיכללו עד שמונה מטופלים בגילאים דומים (עד תלת-גילאי). כל המטופלים יהיו בעלי יכולות קוגניטיביות ממוצעות ומעלה ועם קשיים בהבנה, וויסות, פרשנות או השתלבות באינטראקציות חברתיות מורכבות. הסיבות לקשיים אלו יהיו הטרוגניות.  המטופלים יבואו מטווחי קושי שונים: הפרעות קשב וריכוז, קשיי וויסות, לקויות אורגניות (כגון NVLD), קשיים רגשיים ולקויות תקשורת (אספרגר, PDD NOS, אוטיזם בתפקוד גבוה). המטרה היא לאפשר לחברי הקבוצה (כמו במציאות החוץ-טיפולית) להיות בקרב ילדים מטווחי יכולות וקושי מגוונים

אופי העבודה בקבוצה: הטיפול הוא כאמור פסיכו דינאמי- התנהגותי: המנחים ישמשו כמתווכים, מפרשים ומווסתים סיטואציות חברתיות ורגשיות אשר מתרחשות בזמן אמת בקבוצה ומהוות מעין מיקרוקוסמוס למציאות החברתית של המטופלים בעולם החיצוני הלא-מתווך. יזוהו דפוסים ואופני התנהלות הנובעים הן מעולמם הפנימי של המטופלים והן מהסביבה המשפחתית, הלימודית והחברתית אשר קרוב לוודאי ישוחזרו בסטינג הטיפולי מול המנחים ומול חברי הקבוצה. ייעשה מאמץ להתייחס אל כל אחד מהמטופלים בהתאם לעולמו הפנימי והרמה ההתפתחותית שלו (לדוגמא: מול מטופל עם לקות תקשורת תעשה יותר התאמה של אופני החוויה, מול מטופל עם קשיי קשב וריכוז המאמץ יתרכז בוויסות וכן הלאה).

מבנה הקבוצה: משך כל פגישה 50 דקות. המבנה נע בין הבנייה ברורה על-ידי מנחי הקבוצה לבין התנהלות חופשית (דרך דיבור או משחק) של המטופלים ; זאת בהתאם לאופי הקבוצה, השלב ההתפתחותי בה היא נמצאת וקצב ההתקדמות של הקבוצה ככלל ומשתתפיה בפרט. כל מפגש מתחיל במעגל דיבור אשר בו חברי הקבוצה יכולים לחלוק כרצונם אודות נושאים שונים ומגוונים. מעגל זה יכול להימשך ככל שהקבוצה תרשה זאת אך הוא מהווה חלק חשוב וחיוני להתפתחות הקבוצה. בתום מעגל דיבור יפנו חברי הקבוצה למשחק (או מובנה או חופשי כאמור) עם תיווך מותאם התפתחותית של מנחי הקבוצה.

עבודה בית ספרית אינטנסיבית

בהתאם לרציונל, כל ילד המשתתף בקבוצה אוגר איתו מעגלים  של קשיי השתלבות – מול עצמו, משפחתו, הבית ספר והקהילה. בתכנית המוצעת, ילדים המשולבים בקבוצה יקבלו התייחסות ישירה ועקיפה לקשייהם בבית הספר, זאת דרך קיום תדיר, עקבי והמשכי של כינוס צוותים בין מקצועיים, הדרכות מורים ודיאלוג עם גורמים מסייעים ותומכים. מנחי הקבוצה יהוו למעשה כ – case – manager של הילד בשל היכרותם האינטנסיבית עם הילד ומשפחתו. השילוב בין הטיפול בילד בקבוצה והתערבות מערכתית תהווה הקלה למעגלים נרחבים ואמורה להפחית עומס מגורמים טיפוליים וחינוכיים רבים ולפנות אותם למוקדים אחרים.

הדרכות הורים

יתקיימו עם מנחי הקבוצה לפי צרכי ההורים אך לא פחות משלוש פעמים בשנה. בהדרכות ישולב המידע המגיע מבית הספר, ראיית הילד בקבוצה והתייחסות לקשיי ההורים.

הבסיס התיאורטי לקבוצות הטיפולית מבוסס על גישה אינטגרטיבית ייחודית ששואבת את השראתה מתיאורטיקנים מובילים כביון, מלאני קליין וויניקוט, אוגדן, יאלום ועוד.