טפסים למטפלי חברותא

1. טופס פרטי מטופל חדש – ילד.ה (בדרך כלל כבר מולא לפני האינטק).

2. טופס פרטי מטופל חדש- מבוגר. (בדרך כלל כבר מולא לפני האינטק).

3. טופס פנייה ראשונית. (ההנהלה שולחת).

4. טופס ויתור סודיות.

5. חוזה מטופל חדש -פרטני.

6. חוזה מטופל חדש- קבוצתי. (יצורף בהמשך).

7. הסדרי תשלום – פרטני (מחיר 380).

8. הסדרי תשלום – פרטני (מחיר 400).

9. הסדרי תשלום – קבוצתי (מחיר 1040).

10. הסדרי תשלום – קבוצתי (מחיר 1100).

11. דף לוגו חברותא וורד לכתיבת דוחות. (ללחוץ עכבר ימני ו – Save Link).

12. לינק לתוכנת PDF לחתימה בשליחה הטופס.

13. טופס דיווח ביטוח לאומי לנפגעי איבה.